تاثیر فوت در حق فسخ

ط ح پرسیده شده در 4 هفته پیش
سوالقرارداد صلح ا با این متن..ششدانگ ملک که کلیه شرایط صحت صلح اعم ازصیغه به اظهار وقبض واقباض وغیره اجرا شده به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصأخیارغبن هرچند فاحش از طرفین اسقاطگردید مگر خیار تخلف شرط که مصالح اختیار آن را داردو به شرح ذیل است منافع مورد مصالحه قبلابه کسی واگذار نشده ومتصالح با روئیت وقوف کامل از محل وقوع حدود ومشخصات قبول داردشروط وتعهدات ضمن العقد۱ متصالح مادام الحیات مصالح حق هیچگونه نقل وانتقال یا منتج به نقل وانتقال مورد صلح را ولو به صورت صلح حقوق ووکالت وغیره کلأ یا مشاعأ ندارد۲منافع مورد مصالحه مادام العمر مصالح متعلق به مصالح اخیرالذکر به طور رایگان می باشد۳ حق فسخ این صلح مادام الحیات مصالح باخود مصالح می باشد و بدون نیاز به حضور متصالح یا بدون نیاز هیچگونه صدور حکمی از محاکم قضایی ولو با تنظیم وامضاء سندرسمی ورد مال الصلح مرقوم یا تودیع آن به صورت یکجانبه عمل خواهد شد،،، سوال اینکه با این شرایط صلح اگر متصالح دور ازجان زودتر از مصالح فوت کند مصالح میتواند صلح را فسخ کند وملک مورد صلح را به خودش برگشت دهد???

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 هفته پیش
فوت طرف تاثیری در حق فسخ مصالح ندارد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل
error: