حکم صادره اجرای رای توسط خوانده دعوا

ح ص پرسیده شده در 12 ماه پیش
سلام.‌متن دادنامه: حکم صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامسر در زمینه صدور حکم به الزام تجدید نظر خوانده به انتقال سند در قبال پرداخت مبلغ 2/100/000/000 از سوی تجدیدنظرخواهی می‌باشد تجدیدنظرخواه در قسمت آخر به موجب سند عادی مدعی پرداخت 400/000/00 گردیده و تجدید نظر خواه و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی حضور یافتند که این سند مورد تایید و تصدیق و وکیل تجدیدنظرخواه قرار گرفت و به اعتبار مذکور دادگاه با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ ق.ا.د.م از این حیث الزام تجدیدنظرخوانده به انتقال سند و همزمان در قبال پرداخت مبلغ 1/700/000/000 از سوی تجدید نظرخواه دادنامه موصوف در نتیجه با اصلاح به عمل آمده تایید می گردد)

با توجه به اینکه موکل بنده در این رای خوانده دعوی بوده ولی مطابق دادنامه خواهان ملزم به پرداخت مبلغ ۱۷۰م گردیده است آیا این رای برای موکل قابلیت صدور اجرایی را دارا می باشد یا خیر

و برای وصول مبلغ آیا امکان دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله وجود دارد یا خیر؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
سلام چون خوانده دعوا بوده است نمی تواند اجرای رای را خواستار شود

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل