ابطال قرارداد اجاره خودرو

ب ش پرسیده شده در 10 ماه پیش
باسلام اداره ای بابنده قرارداداجاره خودروتنظیم نموده بودکه خودروبنام همسرم بودهم اکنون همسرسابقم دردادگاه تقاضای ابطال قرارداداجاره بلحاظ فضولی نموده واداره نیزقبلادرشعبه دیوان اقراربه دانستن مالکیت خودرودرزمانتنظیم قراردادداشته که درمتن دادنامه دیوان اقرارش مکتوب گشته حال اداره بنده یعنی فضول راتهدیدبه شکایت کیفری مینمایدسوال بنده این است ایااداره باوجوداینکه درزمان عقداجاره علم به شخص مالک داشت میتواندعلیه فضول اقامه دعوی کیفری نمایدبااینکه میدانست مالک شخص فضول نیست بازهم قراردادرابااوبست

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 10 ماه پیش
در صورت اگاهی از عدم مالکیت مستاجر وانعقاد قرارداد شکایت کیفری وارد نیست

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
error:
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل