اشغال مال با اعمال زور

ط ن پرسیده شده در 9 ماه پیش
باسلام ملک مسکونی به فردی اجاره دادیم طبق صحبت خودش وبنگاه پزشک هستند 10 روزاز ورودش نگذشته بودبه دلیل تخلفات پزشکی وصنفی دستگیرشد وواحدساختمانی اش پلمپ گردید وبعداز2ماه باقراروثیقه آزاد شد ودرزمانی که ایشون بازداشت بودند قفل درب ورودی مشاعات خراب شد وتعویض کردیم بعداینکه باقراروثیقه آزادشدودوباربامورکلانتری وارد منزل پلمپ شده شد درب روبراشون بازکردیم وبعد چندوقت زنگ زد باید کلیددرب مشاعات روداشته باشه وهروقت دلش بخواهد بدون هماهنگی بامراجع قضایی می تواند بیایدوپلمپ بازکند ومی گویید ماموری که همراه ایشون بوده شاهدهست که کلید نداشته ولی ما به عنوان مالک درب منزل براشون بازکردیم الان ایشون اعدا کرده مامورشاهدهست تابتواندکلیدبدست آورد مامورمی تواندشاهد باشد ؟تابتواندکلیدبدست آورد وبدون هماهنگی بخاطرتعطیلی مثلامراجع قضایی وآمدن کرونا ازاین موضوع استفاده کند وماروتهدید کرده باید کلیدروبدهیم راهنمایی بفرماییدبااین شرایط چه اقدمی کنیم ومی خواهد وسایل خارج کندملک همچنان پلمپ باقی بماند ودرضمن جرم ایشون سقط جنین بوده

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 9 ماه پیش
سلام بررسی کنید که این مرجع قضایی که در این مورد تصمیم گرفته باشد کدام مرجع است و از وی بخواهید که در خصوص موضوع تصمیم گیری کند

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل