حکم رابطه تلفنی زن شوهر دار با پسر مجرد

احمد کوهی

پرسیده

سلام حکم رابطه تلفنی زن شوهر دار با پسر مجرد واوردن پسر به خانه با جلوه دادن به دروغ که او را نمیشناسد ولی نقشه ای از قبل تعیین شده باشدوشوهر نیز گول ان دو را بخورد وصبح انها را موقع بوس و عشق بازی ببیند ولی از ترس ابرو جیک نزند وبعدا به زنش بگوید و زن اقرار کندپس از فهمیدن شوهرش و تعهد واثر انگشت به شوهربدهد که تکرار نکند ولی تماس تلفنی تکرار شود حکمش چیه ومهریه ونفقه تعلق میگیرد یا نه؟

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل