دادخواست جهت وصول مطالبات

م ز پرسیده شده در 1 ماه پیش
بسمه تعالی، شخص الف جهت وصول مطالبات علیه ب دادخواست می دهد اعسار از هزینه دادرسی وی در دادگاه بدوی صادر میشود.

1. با توجه به اینکه در پرداخت هزینه دادرسی شخص ب ذینفع نبوده و بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م تقدیم دادخواست صرفا ذینفع قابل استماع و دادخواست غیر ذینفع از موانع رسیدگی است، حال آیا شخص ب که در اعسار یا عدم اعسار شخص الف از هزینه دادرسی ذینفع نمی باشد، می تواند نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به اعسار شخص الف اقدام بنماید؟ نکته اینکه شخص الف از شخص ب طلبکار می باشد! و اعسار نیز از هزینه دادرسی است نه جزای نقدی و یا محکوم به

2. آیا در رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مدنی مجری است؟ مثلا قاضی بگوید خانه ات بیش از نیاز توست، آنرا بفروش و هزینه دادرسی را بپرداز

توضیح : در اعسار از محکوم به یا جزای نقدی، شخص مدعی اعسار در موعد دادخواست نقشی ندارد، لکن در هزینه دادرسی توسط طلبکار، وی به کسی بدهکار نبوده که بخواهد برای فرار معامله صوری انجام بدهد، از طرفی موعد تقدیم دادخواست کاملا در اختیار اوست.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش
پاسخ اول منفی است.2 تشخیص اعسار به عهده قاضی است قطعا دارایی متقاضی موثر در تشخیص قاضی خواهد بود.ادعای اعسار در وقت تقدیم دادخواست ملاک است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل

پرونده خود را به وکیل متخصص بسپارید!

گروه وکلای دیوان سالار | وکالت تخصصی

به وکیل متخصص

      نیاز دارید؟