مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

و الف پرسیده شده در 9 ماه پیش
با سلام وصبح به خیر:سئوالی در مورخ 19/1/99که کارشناس محترم شماره 6پاسخ دادندسئوال این است ،طرح دعوای خلع یدعلیه خوانده داشتیم ؛بعلت نداشتن سند برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد وامالاک منطبق با قانون ندانسته ومطابق ماده 2قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوی را در سال 1393دادگاه صادر نمود.مالکین در سال 1397 با مراجعه به ثبت اسناد واملاک , ثبت اسناد واملاک طی نامه ای بعلت عدم صدور سنددفترچه ای وتکبرگ ،گواهی امالکیت مشاعی صادروبه مالکین داده است.آیامالکین با داشتن گواهی مالکیت می توانند مجدداً طرح دعوای خلع یدنمایند ؟ ضمن اینکه مالکین ازخوانده (متصرف)چکهایی بابت اجاره اراضی تا سال 1386دریافت کرده اند که درمتن چکها هم قید گردیده است ؟بابت اجاره اراضی.ضمناً اسناد متصرف (خوانده )که از شورای حل اختلاف بر اساس مواد 147و148اخذ نموده است و بدون مقرّرات وتشریفات قانونی صورت گرفته است و در جای دیگری قراردارد مطابق نظر کارشناس ثبتی دادگستری.با تشکر و خسته نباشید

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 9 ماه پیش
سلام بله می توانند طرح دعوای جدید کنند و اگر دعوا مستند به قرارداد اجاره می باشد باید دادخواست تخلیه مطرح کنند و می توانند مطالبه اجره المثل ایام تصرف را نیز مالکین درخواست کنند ولی اگر خوانده در مورد آن ملک سند مالکیت داشته باشد تا زمانی که سند مزبور ابطال نشده باشد هیچ دعوایی علیه وی به نتیجه نخواهد رسید.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل