مورد اختیار به چه چیزی بستگی دارد

ص د پرسیده شده در 2 هفته پیش
اگر شخصی از شرکاء ملکی وکالت کامل با حق توکیل وتفویض وکالت را داشته باشد وبعدا” به شخص ثالث تفویض وکالت نماید با توجه به اینکه درتفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف میگرددبه عبارتی وکالت وکیل دوم مستقل از وکیل اول میباشد و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت آیا در صورت فوت وکیل اول: 1-آیا در تفویض وکالت که وکیل دوم با عنوان جانشین وقائم مقام قانونی موکلین در امور وکالت قید شده است وکلیه خیارات موکلین ولوغبن از موکلین سلب شده است موکلین اقدام وکیل دوم را لغو نمایند؟2-آبا وکالت وکیل فوق مادام به قوت خود باقی است؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش
در مورد خیارات بستگی به نوع و میزان اختیارات منتقل شده دارد اگر همه انها منتقل شود خیارات نیز همینطور است در مورد بلاعزل بودن یا نبودن وکالت نیز همینگ‌نه است

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل