وقتی قاضی کارشناسان را برای ادای توضیح بخواهد و خلاف نظریه ثابت شود، چه حکمی صادر خواهد کرد؟

سیدرضاموسوی

پرسیده

فرض کید نریه ای مطرح بوده بعد از اون دادگاه کارشناسان رو فرامیخونه و خلاف اون نظریه صصحبت می کنند دادگاه چه اقدامی خواهد کرد؟
تشکر

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل