پول بابت رهن ملک در صورت اجرای حکم تخلیه باید بانک بمن بدهد یا وراث؟

حبیب کمالی

پرسیده

5 سال پیش ملکی را اجاره کردم که صاحبش بعد از 2 سال فوت شد و 7 ورثه داشت که با 5 نفر از آنان قولنامه پرداختی اضافه امضا کردم اما 2 نفر دیگر حاضر به امضا نشدند. من اسم آن دو نفر را پشت قولنامه ذکر کردم.
بعد از فوت پدر مرحوم آنها، به دلیل بدهی، بانک دستور حکم تخلیه ملک را صادر نموده و وراث هم ادعا میکنند که مبلغ رهن من باید توسط بانک پرداخت شود ضمن اینکه گفتند که تا آخر سال هیچ پولی پرداخت نمیکنن.
اگر بانک دستور حکم تخلیه بدهد، په کسی باید پول من را بپردازد؟

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل