آیا قاضی ملزم به پیروی از رای کارشناس است ؟

ع ط پرسیده شده در 9 ماه پیش
سلام . در راستای اجرای قرار کارشناسی کارشناس برخالف اینکه در همان روز به وضوح بیان کرد زمین متعلق به شاکیست بعد از 2ماه در اظهار نظر کارشناسی نظریه خلاف همان روز به نفع متشاکی ارائه نمود. پرونده به شعبه دیگری تحویل داده شد کارشناس دیگری در راستای اجرای قرار کارشناسی به همراه یک کارشناس از اداره ثبت با در دست داشتن تمامی پرونده ها به محل مراجعه کرده و نظریه نهایی مبنی بر اینکه زمین متعلق به شاکیست ارئه نمود قاضی برطبق نظر کارشناس اولی حکم صادر کرده که به نفع متشاکی بوده نظریه کارشناسی دومی که به همراه یک کارشناس از اداره ثبت بوده نادیده گرفته .نظر یه کدام کارشناس مورد قبول بوده ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 9 ماه پیش
سلام قاضی ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست ولی اگر موضوع را به کارشناس ارجاع داد ولی نخواهد بر اساس نظر کارشناس عمل کند باید مستدلا بیان کند که چر بین نظرات مختلف کارشناسی یک نظر را انتخاب کرده است لذا برای اظهار نظر در مورد اینکه که کدام نظر کارشناسی صحیح است باید این نظرات مورد مطالعه قرار گیرند

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل