تبدیل رای حضوری به غیابی

د ز پرسیده شده در 12 ماه پیش
رایی به اشتباه حضوری اعلام شد در حالیکه غیابی بود وقت رسیدگی از طریق روزنامه به ما ابلاغ شده بود و ما هم متوجه نشدیم و نرفتیم الان رای را دیدیم اما به اشتباه نوشته رای حضوری است ما اندکی با قاضی بحث کردیم چون رای را اصلاح نمیکند و از دست ما عصبانی است اگر دادخواست واخواهی بدهیم و وی عمدا یا غیر عمد قرار رد دادخواست واخواهی ما را صادر نماید و این حق ما را نادیده بگیرد و نگذارد واخواهی کنیم این قرار قابل اعتراض است یا نه ؟ به استناد کدام ماده ؟

2 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
بله ۳۰۳ تا ۳۰۶ادم

فریبا آزاده رنجبر (کارشناس حقوقی) پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
طبق قانون قاضی مکلف به اعلام حضوری یا غیابی بودن رای نیست در نتیجه حتی اگر حضوری بودن رای را قید کند ،چنین اشتباهی مانع واخواهی نمیشود و شما میتوانید در همان دادگاه صادرکننده ی رای بدوی درخواست واخواهی را طرح کنید. حتی اگر قاضی قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست واخواهی شما صادر کند چنین قراری ظرف 20 روز قابلیت تجدینظر خواهی دارد. مواد مربوط به واخواهی مواد 303 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی  بوده . ماده مربوط به قابلیت تجدیدنظر از قرار عدم استماع دعوا ماده332 قانون آیین دادرسی مدنی بند الف می باشد.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل