تعیین حدود مالک در استشهادی محلی

ک غ پرسیده شده در 12 ماه پیش
سلام دراستشهادیه محلی یک پلاک شمالا یک ملک خشکی برای فردی تعریف شده شرقا خانه محوطه همان فرد در صورتمحلس تحدید حدود شمالا بنام ملک خشکی او نیست بلکه بنام فرد دیگری تعریف شده و شرقا و جنوبا بنام همان فرد است در سند مالکیت فقط در جنوب تعریف شده است ودر استشهادیه محلی همان فرد واستعلام از اداره ثبت یک باب خانه محوطه بنام او تعرفه شده که مجهول المالک میباشد سنددر سال 1319 صادر شده پلا ک خانه محوطه مجهول المالک در سند جنوبا تعریف شده فردی که سند مالکیت دارد میتواند زمینی که در شمال پلاک مجهول المالک قرار دارد مالک آن باشد ؟آیا از نظر قانونی پلا ک مجهول المالک درای ملک خشکی هست؟ ومی توان زمین را افرازی از پلاک محهول المالک سند دریافت کرد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
این امر نیاز بررسی قضایی یا ثبتی دارد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل