تغییر نمونه امضا و افتتاح حساب بانکی بدون روزنامه رسمی

ز م پرسیده شده در 9 ماه پیش
باعرض سلام وادب واحترام وعرض تبریک سال نو واعیادشعبانیه

بنده درسال 1392از نمایندگی ازیک شخص حقوقی عضوهیئت مدیره بک شرکت دیگرعزل گردیده ،ولی روزنامه رسمی آن دراواخرسال 1393منتشرگردید ،درظرف این مدت هیئت مدیره جدید به استنادصورتجلسه مجمع عمومی نسبت به تغییرنمونه امضاء حساب بانکی شرکت وافتتاح حساب درشعبات دیگراقدام مینمایند که متاسفانه ظرف این مدت مشکلات مالیاتی برای بنده بوجودآمده واعضاء هیئت مدیره حایگزین بنده درحال حاضرفراری هستند سوال

آیا تعییرنمونه امضاء وافتتاح حساب بانکی جدید بدون روزنامه رسمی توسط مسئولین بانک جرم محسوب میگردد؟

اگرم جرم محسوب میگرددعنوان مجرمانه آن چیست ؟ باتشکرفراوان

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 9 ماه پیش
سوال مبهم و کلی است

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل