خلع ید از املاک مشاعی

ذ ف پرسیده شده در 12 ماه پیش
سلام، طرف دعوا زمینی فروخته وتحویل نداده طرح دعواشده ، در اثنای دعوافوت شده ،پرونده موقوفی خورده وراث معرفی وپرونده به جریان افتاده نهایتا ورثه محکوم به پرداخت قیمت روز زمین فروخته شده، ازماترک،گشته اند.متوفی ومورث، ماترک به صورت قطعات زمین خالی داشته، از ماترک مورث ،مال معرفی وبه میزان محکوم به درمزایده پذیرفته ام.ورثه ازتحویل امتناع کرده اند.دادخواست الزام به تحویل داده ام .هنوز سند رسمی ماترک به اسم متوفی ومورث می باشد.درواقع تحقق ارث به استناد مواد 868الی874 قانون مدنی مستلزم ادای دیون مورث است که هنوز دین ادانشده است . دادگاه دعوا را رد وحکم کرده محکوم له با محکومین علیه مشاع هستندوامکان تحویل ممکن نیست،وماده 43قانون مشاع باید اعمال شود.آیاارث محقق شده است که دادگاه حکم به اشاعه ومشاع داده ؟قانون تحقق ارث، عین حکم شرع است که به صورت قانون مدنی آمده است،آیاحکم خلاف بین شرع نیست؟ باتشکر

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 12 ماه پیش
چنانچه قبل زمان فوت ملک معین بوده و مشاعی نباشد با فروضی مه بیان کردید شما مال ان شده و فوت طرف در مالکیت شما تاثیری ندارد و موجب مشاعی شدن ان با ورثه نیست تا موجب رد دعوی شود مگر اینکه همان زمان نیز مشاعی خرید نموده باشید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل