کیفری

حکم قضایی زنای زن شوهردار با پسر مجرد 🥇【قانون جدید + وکیل✔️】

حکم قضایی زنای زن شوهردار با پسر مجرد چیست | حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد | دوستی پسر مجرد با زن متاهل | حکم فرار زن شوهر دار با پسر مجرد و ...

زنای زن شوهردار با پسر مجرد

زنا عملی مذموم است که می تواند از سوی افراد با شرایط سنی، عقلی و آگاهی مختلف اتفاق بیفتد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی درباره حکم قضایی زنای زن شوهردار با پسر مجرد سخن گفته و مصادیقی را بیان کرده که این گونه رابطه جنسی را شامل می شود و مجازات آن را مشخص می کند.وکیل رابطه نامشروع در این دسته از پرونده ها که مجازات های سنگینی را به دنبال دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند راهکارهای اصولی را در اختیار افراد قرار دهد همچون عفو، کاهش مجازات و…

برای اطلاعات بیشتر در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

زنا چیست و زنای زن شوهردار با پسر مجرد چه مجازاتی به دنبال دارد؟ 

زنا عمل ناشایستی است‌ که‌ تبعات سنگینی به همراه دارد، صدمات جسمی روحی و به خطر افتادن آبروی افراد از جمله پیامدهای ارتکاب زنا است. زنای زن شوهر دار با پسر مجرد یکی از بدترین مصادیق زنا می باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده 221 زنا را تعریف کرده:

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره یک: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره دو: هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.»

به عبارت دیگر زنا برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد بوده که در هیچ یک از قالب های شرعی و قانونی نمی گنجد و افراد بدون هیچ چارچوبی به چنین عملی بپردازند. برای بررسی مجازات زنای زن شوهردار با پسر مجرد ابتدا باید انواع زنا و شرایط تحقق آن را بررسی کرد.

انواع زنا چیست و در چه شرایطی می تواند اتفاق بیفتد؟ 

در تعیین مجازات زنای زن شوهردار با پسر مجرد ابتدا باید دسته بندی های مختلفی که درباره زنا وجود دارد را مورد بررسی قرار داد. زنا در یک دسته بندی می تواند تجاوز به عنف محسوب شود، و در حالت دوم زنا با میل و رضایت.

تجاوز به عنف در ماده 224 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصادیق زنا شمرده که در صورت اثبات انجام زنا با زور و خشونت مجازات اعدام برای زانی به دنبال دارد. در این نوع زنا مجرم با زور و اجبار و در حالی که شخص اکراه دارد او را وادار به عمل زنا می کند. همچنین در صورتی که شخص دچار حالت مستی، بیهوشی و خواب باشد و با وی عمل زنا انجام داده شود مشمول تجاوز به عنف خواهد شد.

در نوع دیگر زنا با میل رضایت زن و مرد این عمل اتفاق می افتد. در برخی موارد ممکن است ادعایی از سوی شاکی بیان شود، مبنی بر اینکه با فریب و اغفال عمل زنا انجام گرفته و تمایلی به زنا نبوده است، چنین ادعایی نیاز به اثبات دارد و شاکی باید بتواند اثبات کند که در انجام عمل زنا اجبار طرف مقابل وجود داشته است.

در دسته بندی دیگری زنا می تواند توسط افراد محصن یا غیر محصن انجام شود.

ماده 226 بیان می کند:

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

محصن به شخصی می گویند که دارای همسر شرعی و قانونی است و امکان انجام عمل زناشویی برای وی فراهم باشد. در صورتی که چنین شخصی مرتکب زنا گردد مجازات سنگینی برای وی در نظر گرفته می شود. زنای زن شوهردار با پسر مجرد می تواند از مصادیق این جرم می باشد، زیرا زن شوهردار از منظر قانونی محصن شناخته می شود. باید توجه داشت که شخص محصن در صورتی که همسرش در اختیار وی نباشد و امکان برقراری رابطه جنسی وجود نداشته، به مشمول مقررات شخص غیر محصن می گردد.

در تعریف غیر محصن نیز به افراد مجردی گفته می شود که امکان انجام عمل جنسی را از طریق مشروع نداشته باشد. زنای زن شوهردار با پسر مجرد از یک سو می تواند در دسته بندی شخص غیر محصن نیز قرار بگیرد.

حکم قضایی رابطه تلفنی پسر مجرد با زن شوهردار

برای دانستن حکم قضایی رابطه تلفنی پسر مجرد با زن شوهردار در ابتدا باید دانست که رابطه تلفنی از نوع رابطه نامشروع دون زنا محسوب می شود. در نتیجه حکم قضایی رابطه تلفنی پسر مجرد با زن شوهردار با حکم قضایی رابطه پسر مجرد با زن شوهردار متفاوت می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص میزان مجازات این مورد تماس بگیرید.

مجازات عمل زنا چیست؟ 

در ماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازاتی که برای زنای زن شوهردار با پسر مجرد در نظر گرفته شده چنین است:

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»

حکم زنای دختر و پسر مجرد چیست

برای پاسخ به سوال حکم زنای دختر و پسر مجرد چیست در ابتدا باید دانست که تاهل یا تجرد در حکم قاضی تاثیرگذار است زیرا بر اساس فقه حکم زنای دختر و پسر مجرد به دلیل محصن بودن 100 ضربه شلاق است و حکم اعدام ندارد.

حکم قضایی زنای دختر و پسر مجرد

از آنجا که در این رابطه هر دو طرف مجرد می باشند زنای آنها زنای محصن محسوب می شود. در نتیجه حکم قضایی زنای دختر و پسر مجرد صد ضربه شلاق است که یک وکیل رابطه نامشروع با تجربه می تواند آن را به جزای نقدی تغییر دهد.

حکم دوستی زن شوهردار با پسر مجرد

در این زمینه ممکن است سوالی پیش آید که حکم دوستی زن شوهردار با پسر مجرد چیست؟ اما این را باید بگوییم که حکم فقط دوستی بدون هیچ رابطه جنسی چیست؟

حکم دوستی زن شوهردار با پسر مجرد در صورت اثبات از شلاق تا زندان متغیر است. سپس در صورت اثبات وجود این شرایط، مرد همچنان موظف به پرداخت مهریه و نفقه می باشد مگر در شرایط بسیار خاص با حکم قاضی.

حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد چیست؟

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه نامشروع شکل بگیرد، مجازات دارد. البته، مجازات رابطه نامشروع با زنای زن شوهردار با پسر مجرد متفاوت است. پس، حکم زن شوهرداری که دوست پسر دارد یا با یک مردی که به آن محرم نیست، رابطه نامشروع برقرار کرده است؛ 99 ضربه شلاق دارد البته، این موضوع به رضایت طرفین هم بستگی دارد. اگر یکی از طرفین به اجبار مرتکب این عمل شده باشد، حکمش به 75 ضربه شلاق می‌رسد.

حکم قضایی رابطه پسر مجرد با زن شوهردار چیست؟

آنچه که از مواد قانونی استنباط می شود این است که حکم قضایی زنای زن شوهردار با پسر مجرد چنین خواهد بود که زن با توجه به شرایط احصان، در صورت اثبات زنا به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. اما پسر مجرد چون غیر محصن محسوب می گردد، در صورتی که عمل غیر مشروع زنا را با رضایت زن انجام داده باشد محکوم به صد ضربه شلاق می شود.

در نتیجه حکم قضایی رابطه پسر مجرد با زن شوهردار برای مرد مجرد صد ضربه شلاق می باشد که امکان تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد.

درباره حکم رابطه زن و مرد متاهل نیز این مقاله را بخوانید: زنای زن شوهر دار با مرد متاهل 

دوستی پسر مجرد با زن متاهل

در رابطه نامشروع یا دوستی پسر مجرد با زن متاهل، تا زمانی که زنای زن شوهردار با پسر مجرد صورت نگیرد، مجازاتی معادل با شلاق دارد. طبق قانون مجازات اسلامی، هر دو طرفین این رابطه نامشروع، با 99 ضربه شلاق مجازات می‌شوند. البته، اگر هر یک از طرفیت به اجبار در این رابطه قرار گرفته باشد، دادگاه آن را هم درنظر می‌گیرد.

طبق آن، اگر زن یا مرد به اجبار مرتکب رابطه نامشروع شده باشد، مجازات آن 75 ضربه شلاق خواهد بود. اگر هم طرفین رابطه، با رضایت کامل آن عمل را انجام داده باشند، هر دو با 99 ضربه شلاق مجازات می‌شوند.

دوستی پسر مجرد با زن متاهل، اگر با رضایت طرفین باشد، هر دو آنها به مجازاتی معادل با 99 ضربه شلاق می‌رسند. اگر به عنوان مثال، پسر، زن شوهرداری را به رابطه نامشروع مجبور کرده باشد، مجازات خانم به 75 ضربه شلاق می‌رسد. البته، اگر زن بیوه باشد، همسرش در حبس یا مسافرت باشد یا حتی به بیماری‌های مقاربتی مبتلا باشد، مجازات متفاوت می‌شود که آن به دادگاه مربوط است.

حکم فرار زن شوهر دار با پسر مجرد

حکم فرار زن شوهر دار با پسر مجرد، بستگی به میزان رابطه نامشروع میان آنها دارد. یعنی، اگر پس از فرار، زنا اتفاق افتاده باشد، هر دو طرفین باید طبق قانون به مجازات مربوط به زنا برسند. در غیراین صورت، اگر رابطه غیر از زنای زن شوهردار با پسر مجرد باشد، این موضوع باید به دادگاه اثبات شود. پس از آن، طلاق زن از همسرش گرفته می‌شود و در نهایت، ازدواجش با همان پسری که با او فرار کرده، ثبت می‌شود.

با توجه به آن که موارد فوق مربوط به وکیل کیفری می شود، پیشنهاد میکنیم لیست وکیل کیفری گروه وکلای دیوانسالار را مشاهده بفرمایید تا علاوه بر مشخصات و شماره تماس آنها، رزومه و سابقه وکالت ایشان را نیز ببینید. کارگروه وکلای کیفری گروه وکلای دیوانسالار با سابقه درخشان و پرونده های بسیار، در کسب نتایج پرونده های کیفری عملکرد فوق العاده ای در مقایسه با سایر وکلای این حوزه داشته است.

جهت مشاهده لیست وکیل کیفری و رزومه آن ها کلیک کنید.

وکیل کیفری

حکم زنای مرد مجرد با زن متاهل

در اجرای حکم زنای زن شوهردار با پسر مجرد، حتی اگر یکی از طرفین متاهل باشد، آن زنا، زنای محصنه محسوب می‌شود که حکم قضایی طرف متاهل، اعدام است. اگر زن شوهر داشته باشد، حکم زنای مرد مجرد با زن متاهل، برابر با 100 ضربه شلاق همراه با اعدام یا سنگسار برای زن و 100 ضربه شلاق برای مرد مجرد است. اگر مرد نیز متاهل باشد، او نیز به مجازاتی مانند زن، یعنی 100 ضربه شلاق همراه با اعدام محکوم می‌شود.

البته، یک شرایط خاص نیز برای حکم زنا وجود دارد که مربوط به همسر طرفین می‌شود. در برخی شرایط، ممکن است همسر خانم دچار بیماری‌های مقاربتی باشد یا در حبس یا مسافرت باشد. در این حالت، زنای زن شوهردار با پسر مجرد اتفاق افتاده از حالت احصان خارج می‌شود و زن یا مرد متاهل نیز تنها به 100 ضربه محکوم می‌شوند.

حکم رابطه زن شوهردار با پسر مجرد چیست

قبل از پاسخ به پرسش، حکم رابطه زن شوهردار با پسر مجرد چیست؟ باید درباره نوع رابطه میان آنها صحبت کنیم. رابطه میان مرد و زنی که بین آنها هیچ رابطه زوجیتی وجود نداشته باشد، رابطه نامشروع است و مجازات دارد. ولی زمانی که رابطه نامشروع به زنای زن شوهردار با پسر مجرد تبدیل شود، مجازات متفاوت خواهد بود. ولی به طور کلی، مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار با پسر مجرد، 99 ضربه شلاق بر دو طرف رابطه است.

با چه ادله ای می توان زنای زن شوهردار با پسر مجرد را اثبات کرد؟ 

در پیگیری پرونده زنای زن شوهردار با پسر مجرد دلایل مختلفی وجود دارد که به کمک آن می توان رفتار مجرمانه شخص را به اثبات رساند. اولین و محکم ترین دلیل اقرار می باشد. اما در آیین دادرسی کیفری شرایط ویژه ای برای اقرار شخص در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه اقرار باید چهار مرتبه در محضر قاضی انجام شود. و از آنجایی که رویه بر جرم پوشی اعمال منافی عفت می باشد، در رسیدگی قضایی بر چنین دلایلی اصرار نمی شود.

دومین دلیل شهادت است. در مسئله زنا چهار مرد عادل و بالغ باید شهادت دهند که ناظر بر عمل زنا بوده اند. استفاده از چنین دلیلی بعید و دشوار به نظر می رسد. چون اعمال منافی عفت ذاتا با پنهان کاری همراه است و دور از ذهن بوده که چهار مرد در موقعیت زنای زن شوهردار با پسر مجرد حاضر باشند و بر این موضوع شهادت دهند.

دلیل سوم علم قاضی است. علم قاضی می تواند از مجموعه قرائن و امارات به دست آید. مستنداتی که به خودی خود نمی تواند دلیل محکمه پسند باشد اما در کنار اظهارات متهمین و گزارشات کلانتری و گواهی پزشکی قانونی به علم قاضی کمک می کند و می تواند موجب صدور حکم مجازات زنای زن شوهردار با پسر مجرد شود.

مدارکی مانند پیامک و گفتگو افراد در فضای مجازی، پرينت تماس، عکس، فیلم، صوت می‌تواند از جمله مستنداتی باشد که در دادگاه به کار گرفته می شود. بررسی های پزشکی قانونی، آزمایش ها و گواهی پزشک دلایل و مستندات مهمی است که در اختیار قاضی قرار داده می شود.

درمورد مدارک لازمه، به‌صورت تخصصی در این مقاله بخوانید: مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع

حکم زنای مرد مجرد با زن شوهردار چیست

در برخی از شرایط، زنای زن شوهردار با پسر مجرد زمانی اتفاق می‌افتد که زن شوهردار از سوی همسرش تامین نشود. به عنوان مثال، مرد دائما در سفرهای کاری باشد، بیماری مقاربتی مانند ایدز داشته باشد یا از ناتوانی جنسی رنج ببرید. در این حالت، زنای انجام شده از حالت احصان خارج می‌شود و حکم برای زن و مرد خیانتکار به صورت یکسان صادر می‌شود. حکم زنای مرد با زن شوهردار چیست؟ اگر زنا طبق این شرایط انجام شده باشد، هر دو طرفین به 100 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

حکم قضایی رابطه نامشروع پسر مجرد با زن شوهردار

برا اساس ماده 63 قانون مجازات اسلامی جرم زنا یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. اما در رابطه با حکم قضایی رابطه نامشروع پسر مجرد با زن شوهردار همانطور که پیشتر گفته شد حکم قضایی زنای زن شوهردار اعدام می باشد.

حکم رابطه مرد مجرد با زن شوهر دار

بر اساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی حکم رابطه مرد مجرد با زن شوهر دار در صورتی که رابطه نامشروع بدون زنا باشد برای هر دو نفر تا 99 ضربه شلاق است.

حکم تجاوز به زن شوهردارچیست؟

تجاوز به معنی برقراری رابطه جنسی یک مرد و زن بدون محرمیت است. لازم به ذکر است که در تجاوز مرد به زور و بدون رضایت زن رابطه برقرار میکند.  تجاوز به عنف یک جرم جنایی محسوب می شود.

در پاسخ به سوال حکم تجاوزبه زن شوهردار چیست باید گفت مجازات این جرم برای متجاوز اشد مجازات یعنی اعدام است.

جرم زن متاهل با مرد مجرد

اگر رابطه‌ای میان یک مرد و زن که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، شکل بگیرد و همراه با شهوت باشد، رابطه نامشروع می‌شود. جرم زن متاهل و مرد مجرد، طبق قانون مجازات اسلامی، 99 ضربه شلاق برای دو طرف رابطه است. البته، اگر زن متاهل نباشد و او نیز مانند مرد، مجرد باشد؛ مجازات آنها متفاوت می‌شود و دادگاه باید برای این شرایط تصمیم‌گیری کند.

لازم به ذکر است، اگر رابطه به زنای زن شوهردار با پسر مجرد ختم شود، مجازات زنا برای طرفین رابطه اجرا می‌شود.

حکم زن شوهردار با پسر مجرد چیست؟

در پاسخ به سوال حکم زن شوهردار با پسر مجرد چیست  باید پاسخ داد که در صورت اثبات رابطه زنا، حکم زن متاهل با پسر مجرد برای زن اعدام و برای پسر مجرد 100 ضربه شلاق است.

مشاوره حقوقی در مجازات زنای زن شوهردار با پسر مجرد 

در شرایط کنونی جامعه گستردگی روابط یا به عبارتی از هم گسیختگی آن باعث زیر پا قرار گرفتن برخی از ارزش ها شده است. ناهنجاری هایی که رکن اصلی جامعه یعنی خانواده را مورد هدف قرار داده و به دنبال فروپاشی کانون خانواده می باشد. زنای زن شوهردار با پسر مجرد یکی از شنیع ترین اعمالی است که خانواده را متلاشی می کند و سرنوشت افراد زیادی را به تباهی می کشاند.

مشاوره و وکالت تخصصی زنای زن شوهردار و شماره تماس

دوستی زن متاهل با مرد مجرد

دوستی زن متاهل با مرد مجرد تا زمانی که به زنای زن شوهردار با پسر مجرد نرسد، مجازاتی معادل با 99 ضربه شلاق دارد. البته، اگر این دوستی براساس اجبار از سوی یکی از طرفین شکل گرفته باشد، فرد مجبور به 75 ضربه شلاق و فرد اجبارکننده به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شود. ولی زمانی که این دوستی به زنا برسد، زنا محصنه است و مجازات آن نیز طبق زنای محصنه محاسبه می‌شود.

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل

مجازات زنای مرد مجرد با زن متاهل در واقع همان زنای محصنه است که مجازات آن برای طرفین متاهل، اعدام یا سنگسار محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک خانم متاهل با یک مرد مجرد رابطه برقرار کند، خانم متاهل به 100 ضربه شلاق همراه با اعدام یا سنگسار محکوم می‌شود. مرد مجرد نیز تنها 100 ضربه شلاق دارد. ولی مدامی که مرد نیز متاهل باشد، او هم به 100 ضربه شلاق همراه با اعدام محکوم می‌شود.

با توجه به آن که موارد فوق مربوط به وکیل رابطه نامشروع می شود، پیشنهاد میکنیم لیست وکیل رابطه نامشروع گروه وکلای دیوانسالار را مشاهده بفرمایید تا علاوه بر مشخصات و شماره تماس آنها، رزومه و سابقه وکالت ایشان را نیز ببینید. کارگروه وکلای رابطه نامشروع گروه وکلای دیوانسالار با سابقه درخشان و پرونده های بسیار، در کسب نتایج پرونده های رابطه نامشروع عملکرد فوق العاده ای در مقایسه با سایر وکلای این حوزه داشته است.

برای مشاهده لیست وکیل رابطه نامشروع و رزومه آن ها کلیک کنید.

وکیل رابطه نامشروع

خلاصه مجازات زن شوهردار با پسر مجرد در صورت رابطه داشتن

همچنان مجازات رابطه داشتن برای زن شوهر دار و پسر مجرد از شلاق تا زندان متغیر است که در صورت بروز این اتفاقات می توان به صورت قانونی ورود کرد و به کمک یک وکیل متخصص از فرد شکایت کرد.

در صورت بروز چنین شرایطی اگر از وکیل متخصص کمک گرفته شود، مرد می تواند مهریه و نفقه را نپردازد.

تبعات سنگین این عمل در روابط خانوادگی باعث شده قانونگذار در مواد قوانین مختلف به آن بپردازد و مصادیق و مجازات های آن را بیان کند. مشاوره حقوقی با وکیل کیفری در چنین موقعیت هایی بسیار کمک کننده خواهد بود و باعث می شود افراد از سردرگمی نجات یابند و بتوانند اقدامات قانونی را به درستی انجام دهند.

حفظ آرامش و چاره اندیشی در مواجه با جرایمی مانند زنای زن شوهردار با پسر مجرد بسیار اهمیت دارد، و وکیل خانواده افراد را راهنمایی می کند که چگونه از حقوق معنوی و مادی خود دفاع کنند.

همچنین گفتگو با کارشناس حقوقی به شاکی کمک می کند که در جمع آوری مدارک و مستندات هوشیار باشد و بتواند به درستی و در زمان مناسب از این مدارک استفاده کند. باید توجه داشت که اتهام زنا بسیار سنگین بوده و اگر شخص نتواند آن را به اثبات برساند، ممکن است با جرم افترا و تهمت مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، و حتی به مجازات جرم قذف محکوم شود.

ما در گروه وکلای دیوان سالار برای اثبات یا دفاع در مقابل اتهام زنای محصنه در کنار شما هستیم.

 

نمونه پرونده های شاخص زنای دیوان سالار

⭐️ پرونده رابطه نامشروع و خیانت همسر، که در این پرونده خانم که همسر موکل ما بود با مردی دیگر رابطه برقرار کرده بود. این پرونده با موفقیت موکل ما که شاکی بود به پایان رسید.

⭐️ پرونده با اتهام زنای زن شوهردار و پسر مجرد در سعادت آباد تهران که مرد مجرد موکل ما بود و حکم به نفع ایشان صادر شد و به طور کامل از وی رفع اتهام شد.

⭐️ پرونده زنای زن شوهردار ماساژور در تهران

⭐️ پرونده آدم ربایی مسلحانه و تجاوز به یک خانم که خانم موکل ما بودند و در نهایت پرونده با موفقیت به نفع موکل به سرانجام رسید.

⭐️ پرونده قتل دختر جوان که متهم پس از رابطه جنسی با دختر خانم وی را به قتل رساند و جنازه وی را در اطراف تهران مدفون نمود.

⭐️ پرونده زنای زن شوهردار با مربی ورزش خود. این پرونده در زمان نگارش این مقاله در جریان است.

و…

گروه وکلای دیوان سالار با تیمی از چندین وکیل متخصص رابطه پسر مجرد با زن شوهردار با سال ها تجربه آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد. با توجه به اینکه در گروه وکلای دیوان سالار وکالت تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام می‌شود، درصد موفقیت در این مجموعه بسیار بالاست، چرا که وکالت هر پرونده را وکیلی می‌پذیرد که چندین سال تجربه در آن زمینه داشته و پرونده های موفق و مشابه در زمینه پرونده موکل را دارد. همین امر باعث شده تا کیفیت وکالت و درصد موفقیت پرونده ها در گروه وکلای دیوان سالار نسبت به مجموعه های دیگر بسیار بالاتر باشد. به طوری که وکیل کیفری دیوان سالار در بیش از ۳۱۵ پرونده کیفری، بیش از ۹۵ درصد موفقیت داشته است.

لیست وکیل متخصص زنای زن شوهر دار

وکیل حامد شاکری نیا

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل حامد شاکری نیا

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
⚖️ از موفق ترین وکلای تهران

⚖️ بیش از 12 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل دکتر سعید حسین مروج 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

دکتر حسین مروج وکیل قاضی بازنشسته دیوان سالار

⚖️ از مدیران حقوقی نیروهای مسلح
⚖️ دارای 2 دکتری حقوق و DBA
⚖️ استاد دانشگاه

⚖️بیش از 40 سال سابقه حقوقی

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل حسن اسماعیلی - وکیل کیفری دیوان سالار

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ بیش از 13 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

عکس وکیل خانم مرجانه فشنگچی

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ رتبه دو رقمی در آزمون سراسری کانون وکلای مرکز
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با رتبه دو رقمی

⚖️ بیش از 15 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل مونا الماسی سهی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

خانم مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ ⚖️ بیش از 10 سال سابقه حقوقی

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل فاطمه مرادی حقیقت

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری دیوان سالار

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ از موفق ترین وکلای متخصص تهران
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️ بیش از 16 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


زهرا قهرمانی نمین [متخصص امور حقوقی بیمه]

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

زهرا قهرمانی نمین-کارشناس حقوق بیمه-دیوان سالار

⚖️ کارگزار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه

تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

هدیه عرفانیان - وکیل مدنی

⚖️ متخصص ثبت شرکت، بیمه، دیوان عدالت اداری

⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه

تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق
⚖️ عضو مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

⚖️کمتر از 2 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل


وکیل محمد فرخی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 20 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 5 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل

 

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل متخصص رابطه نامشروع متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

وکالت تخصصی

نظرات موکلین اخیر

میانگین امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7) - 731 نظر

نظر آقای م. خ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

بسیار دلسوز. تسلط خوب بر قوانین حقوقی به من کمک کردن تا هر سندی را که امضا کردم بفهمم.

نظر آقای ج. ل
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ایشون یک وکیل حرفه ای هستن و دانش بسیار خوبی در زمینه حقوقی دارند. حمایت بسیار خوبی ارائه دادند و بهترین راهکار را در پرونده ملکی من اجرا کردند. من کاملا راضی هستم.

نظر خانم س. ذ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

جناب وکیل واقعا وکیل بسیار خوبی هستند. در مورد پرونده من که درمورد مسائل خصوصی زندگی من بود به من کمک کردند. از ایشون ممنونم.

نظر آقای ک. ض
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

یک صلح نامه برای من جناب وکیل تنظیم کردن که باهاش تونستم به تمامی حق و حقوقم برسم.

نظر آقای ک. ض
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

من کارم نظافت هستش و تو یکی از خانه هایی که رفته بودم بهم اتهام سرقت زدن واقعا از حکم زندان می ترسیدم به خاطر شرایط زندگیم، خداروشکر جناب وکیل کارم رو به خوبی انجام دادند.

نظر خانم ج. ه
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل در موضوع کیفری متخصص بود. خداروشکر تبرئه شدم با کمکشون

نظر خانم ص. ش
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

شوهرم اذیتم میکرد فک نمیکردم بتونم طلاق بگیرم چون حق طلاق نداشتم الحمدلله با درایت وکیل محترم کارم به خوبی به نتیجه رسید.

نظر آقای ن. م
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

طلاق توافقیمون تو یک هفته انجام شد و راحت شدم ممنونم ازتون.

نظر آقای ق. ا
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

هنگام جا به جایی بار یک مشتری ایست بازرسی جلوم رو گرفت و بعد از گشتن ماشین، متاسفانه شیشه در بار پیدا شده بود بازداشت شدم. به کمک جناب وکیل تبرئه شدم. ممنونم ازشون

نظر خانم س. ن
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

من اسمم رو اصلا دوست نداشتم نتیجتا تو سن 40 سالگی تصمیم گرفتمم اسمم رو تغییر دهم شنیده بودم عوض کردن اسم دوندگی زیادی داره خداروشکر آقای وکیل برام اوکیش کرد واقعا ممنونم.

نظر خانم ص. ف
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

حضانت دخترم رو از شوهر سابقم بگیرم و دخترم رو کنار خودم نگه دارم.

نظر آقای ر. س
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

سال هاست که بلبرینگ با برند خودم از چین میارم، ولی برندم رو ثبت نکرده بودم، بعد مشاوره باهاشون از خطرات این قضیه آگاه شدم و برند هم به خودشون دادم برام ثبت کنند، قیمنشونم منصفانه بود.

نظر خانم ق. ل
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل در موضوع خانواده من متخصص بود. ایشون به من راهنمایی های کاربردی داشتن.

نظر آقای ل. گ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتهام مشروب الکلی داشتم که من رو تبرئم کردند.

نظر خانم س. ک
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

باورم نمیشه منع تعقیب برام گرفتن. اتهام من فساد بود که به کمک وکیل عزیز پایان یافت.

پیج اینستاگرام گروه وکلای دیوان سالار با بیش از 54 هزار نفر فالوور، نکات کوتاه حقوقی و کیفری زیادی را به شما آموزش می دهد

به این مطلب امتیاز دهید!

283 نظر

در صورتی که سوالی در رابطه با زنای زن شوهردار با پسر مجرد دارید در کامنت ها بپرسید. کارشناسان حقوقی متخصص، در کمترین زمان پاسخ خواهند داد.

امتیاز کاربران: 4.24 ( 5 رای)

9 دیدگاه

  1. سلام. حکم مرد مجرد شلاق و حکم زن شوهردار در صورت اثبات زنا اعدام خواهد بود. بله در این مورد بهتر است با وکیل اقدام کنید

   1. باسلام وخسته نباشید لطفا بگید مجازات رابطه تلفنی زن شوهردار وبچه دار با پسر مجرد در صورتی که بار اول پس از فهمیدن شوهر بدبخت قصم بخوردزنش که دیگر تکرار نشود ومرد نیز بخاطر حفظ ابرو وخراب نشدن زندگی خود وبخصوص فرزندانش اقدامی نکند وببخشد ولی برای بار دوم وسوم بیفتد وتکرار شود وحتی زن اقرار کند وتعهد بدهد بادر نظر گرفتن اینکه قبل از فهمیدن شوهر زن یک بار نیز پسر را زن با گول زدن اینکه این پسر جایی برای ماندن ندارد واز شوهرش بخواهد به او کمک کند وبا فریب شوهرش پسر را به منزلشان ببرد وشب را سحر کنند وصبح مرد انها را موقع لب بازی ببیند واز ترس ابرویش هیچی نگوید وهمان طور که گفتم بعد از فهمیدن شوهر زن اقرار کند و خود را پشیمان جلوه دهد ولی سه بار دیگر نیز شوهر بفهمد که تماس تلفی داشته اند وزن نیز باز اقرار کند وبگویید اشتباه کرده وبا التماس ودادن تعهد شوهر را مجاب کند وشوهر بخاطر حفظ زندگیش واینده بچها وابرویش قبول کند ولی باز تکرار شود حکمش چیست واضح خواهش میکنم بفرمایید ممنون وسپاس فراوان وخسته نباشید خدا عجرتان بدهد

    1. سلام. در صورت اثبات، مجازات رابطه نامشروع داده میشود. در صورتی که دون زنا باشد شلاق و در صورتی که زنا اثبات شود شود اعدام داده خواهد شد.

 1. سلام حکم زن شوهر دار با پسر مجرد برای ارتباط در اینستاگرام چیه؟
  ما حتی یکبار هم همدیگرو ندیدیم و فقط برام عکس فرستاده که این عکسا هم با لباس حالا شوهرش گوشیش دیده من باید چکار کنم؟

 2. سلام مدتی که متوجه شدم زن دادشم با پسری در ارتباط می خوام بدونم حکم ارتباط پسر مجرد زن متاهل چیه چطور میشه ثابت کرد و برادرم میتونه بدون مهریه طلاقش بده؟

  1. سلام. حکم این ارتباط اگر زنا ثابت شود اشد مجازات خواهدبود. همنین در مورد سوال دومتان، مهریه تحت هر شرایطی به زن تعلق میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل