کیفری

مجازات مشارکت در کلاهبرداری ✔️【قانون جدید 🥇 وکیل متخصص】

شرایط تخفیف در مجازات مشارکت در کلاهبرداری | مجازات مشارکت در کلاهبرداری چیست | مجازات جرم مشارکت در کلاهبرداری و ...

اگر در پرونده ای با موضوع مشارکت در کلاهبرداری به عنوان متهم یا شاکی هستید این مطلب را به دقت بخوانید. چرا که در این صفحه صفر تا صد جرم مشارکت در کلاهبرداری، مجازات مشارکت در کلاهبرداری و … را به زبان ساده توضیح داده ایم.

با توجه به حساسیت پرونده های کلاهبرداری و مجازات های سنگین آن، توصیه میشود پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص کلاهبرداری مشورت کنید.
میتوانید در انتهای همین صفحه لیست بهترین وکیل کلاهبرداری را مشاهده کنید.

از جمله عناصر اصلی مباحث کیفری، مجازات ناشی از جرم است.

در ادامه به بیان جزئیات بیشتری در مورد این جرم و مجازات مشارکت در کلاهبرداری بر اساس قوانین کیفری می‌پردازیم.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری

مجازات مشارکت در کلاهبرداری و به‌ طور کلی بحث مشارکت در کلاهبرداری مصادیق پیچیده‌ای دارد. به‌ طوری‌ که اگر به‌ خوبی از مصادیق آن آگاه نباشید به‌ راحتی ممکن است گریبان‌گیر هر فردی بشود.

کلاهبرداری به عملی اطلاق می‌شود که توسط آن، مجرم با سوء نیت و توسل به وسایل تقلبی، به قربانی ضرر مالی وارد می‌کند.

این جرم در قالب‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد اما بیشترین موردی که دیده می‌شود کلاهبرداری در معاملات است.

طبق قانون کلاهبرداران با اغوا کردن قربانیان و تحت‌ تأثیر قراردادن آن‌ها در نهایت موفق به اخذ مال از آنان می‌شوند. در واقع کلاهبردار برای اخذ مال به‌ زور و اجبار متوسل نمی‌شود بلکه قربانی فریب‌ خورده با میل و رغبت شخصی مال خود را در اختیار او قرار می‌دهد.

اگر نیاز به رفع اتهام کلاهبرداری دارید مطلب زیر را بخوانید:

رفع اتهام کلاهبرداری

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

در میان انواع جرایم، کلاهبرداری در دسته جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد. جرایم علیه اموال یعنی جرایمی که علیه دارایی و مالیت افراد صورت می‌گیرد.

برای اینکه بدانیم آیا شخصی مرتکب کلاهبرداری شده است یا خیر، باید به بررسی موضوع جرم بپردازیم. در واقع باید موضوعی باشد که رفتار مجرمانه بر روی آن انجام بگیرد.

موضوع جرم در این مورد می‌تواند جرم علیه مالکیت و یا علیه حقوق مالی اشخاص باشد. توجه داشته باشید که مال مفهومی نسبی دارد. برای مثال در مالیت اعضای بدن تردیدی نیست اما این موضوع در دسته جرایم علیه اموال قرار نمی‌گیرد.

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، هرکسی که مردم را:

 • به وجود شرکت‌ها و یا به داشتن اموال و اختیارات بی‌ پایه‌ و اساس فریب دهد
 • به امور غیرواقع امید‌وار کند
 • وی را از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بتر‌ساند
 • اسم یا عنوان جعلی اختیار کند
 • به یکی از وسایل ذکر شده یا وسایل جعلی دیگر از جمله اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اسناد تسویه‌ حساب و امثال آنها متوسل شود.
اگر به شیوه‌های ذکر شده مال شخص دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب شده و مجازات وی شامل رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است خواهد بود.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری

جهت تحقق هر جرمی، عناصری باید وجود داشته باشند. در مورد کلاهبرداری این عناصر عبارت‌اند از:

 • عنصر قانونی
 • عنصر مادی
 • عنصر معنوی
 • عنصر قانونی

اثبات جرم کلاهبرداری

برای تحقق شرط مادی جرم کلاهبرداری نیاز به اثبات موارد زیر است:

 • ابزاری که کلاهبردار برای فریب قربانی استفاده کرده جعلی بوده باشد.
 • مال‌باخته بدون اطلاع از جعلی بودن ابزار کلاهبردار، فریب‌خورده باشد.
 • مال برده شده به کلاهبردار تعلق نداشته باشد.

بر اساس شرایط تحقق کلاهبرداری، این جرم به نتیجه بستگی دارد که در اینجا بردن مال دیگری است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق موارد زیر است:

 • ورود ضرر مالی به قربانی
 • ذی‌نفع قرارگرفتن کلاهبردار و شرکای جرم کلاهبرداری

شرط قانونی اثبات مشارکت در کلاهبرداری

در مورد مجازات مشارکت در کلاهبرداری و شرط مادی جرم کلاهبرداری باید گفت که لازمه آن انجام کار است نه عدم انجام کار

اگر فروشنده‌ای هنگام فروش کالای خود معایب آن را بازگو نکند و از استفاده آن، ضرری متوجه خریدار شود، نمی‌توان فروشنده را به کلاهبرداری متهم کرد.

زیرا بیان نکردن دلیل بر فریب و دروغ نیست حتی اگر در پس آن سوء نیت باشد. اما اگر همین فروشنده، جنس معیوب یا تقلبی را با سوء استفاده از ناآگاهی خریدار بفروشد و یا هویت خود را جعل کند مرتکب کلاهبرداری شده است.

دادگاه شرکت در کلاهبرداری

زمانی که کلاهبرداری به‌ صورت اشتراکی انجام می‌گیرد، فاعل جرم کلاهبرداری بیش از یک نفر است. به‌ طور کلی زمانی می‌توان شخصی را شریک در جرم کلاهبرداری دانست که نتیجه جرم با اعمال و رفتار او متناسب باشد.

با توجه‌ به عنصر مادی جرم، شرط قانونی مشارکت در کلاهبرداری زمانی محقق می‌شود که دو نفر یا بیشتر در عنصر مادی جرم دخالت داشته باشند. به بیان دیگر، شرکت در کلاهبرداری زمانی اثبات می‌شود که در صورت فقدان اعمال هر شخص، نتیجه مجرمانه حاصل نشود.

نمونه تحقق مشارکت در کلاهبرداری

یکی از مثال‌هایی که می‌توان جهت تبیین بهتر این موضوع آورد به این صورت است

شخص x به‌عنوان جاعل، سندی جعلی تهیه می‌کند. شخص y از این سند جعل شده جهت فریب قربانی استفاده می‌کند و خود را دارای اختیارات خاص معرفی می‌نماید.

این عمل در قانون به‌عنوان مانور متقلبانه شناخته می‌شود که به هر عمل فریب و ترغیب جهت تحصیل مال نسبت‌ داده‌ شده است. در مانور متقلبانه قربانی جرم، بر اساس دروغ و فریب تصوری بر خلاف حقیقت پیدا می‌کند.

اما هر دروغی صلاحیت ندارد و اگر شخصی با لفاظی از کسی مالی اخذ کند کلاهبردار نیست. مانند آنچه در این مثال بیان کردیم اگر جعل اسناد و هویت صورت بگیرد جرم محسوب می‌شود.

چکش دادگاه مجازات شرکت در کلاهبرداری

در این صورت جرم شخص y بدون عملی که شخص x انجام داده امکان‌پذیر نبوده و مجازات جرم مشارکت در کلاهبرداری شامل حال شخص x می‌شود.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری چیست

زمانی می‌توان به مجازات مشارکت در کلاهبرداری پرداخت که انجام جرم کلاهبرداری ثابت شده باشد. روش‌های اثبات کلاهبرداری عبارت‌اند از:

 • اقرار متهم
 • شهادت
 • محاکمه به شکل غیرعلنی در بازه زمانی تحقیق از شاهدان
 • تسهیل در ادای شهادت
 • علم قاضی
 • امارات قضائی
 • ضرورت شنیده‌ شدن اظهارات شهود در خارج از حوزه قضائی با اعطای نیابت
در لینک زیر به طور کامل روش های اثبات بی گناهی در کلاهبرداری طبق قانون جدید را بررسی کرده ایم:

اثبات بی گناهی در کلاهبرداری

اقرار متهم به مشارکت در کلاهبرداری

به این معنی است که ذی‌نفع، تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید کند.

شهادت شهود در مشارکت در کلاهبرداری

در شهادت، اخبار از حضور در واقعه و بیان آنچه دیده و شنیده شده است انجام می‌گیرد.

مصادیق کلاهبرداری

مصادیق و نمونه‌های متعددی برای جرم کلاهبرداری تعیین شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

 • گران‌فروشی کالای تهیه شده با ارز دولتی
 • فروش ارز دولتی در بازارسیاه
 • جعل عنوان نمایندگی بیمه
 • خرج کردن ارز دولتی در جهت خرید اقلامی غیر از کالای تعیین شده

در خصوص مجازات مشارکت در کلاهبرداری در قانون جدید و بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت:

هرکسی یا کسانی که در انجام گرفتن جرمی مشارکت داشته باشد و دلیل و مدرکی برای اثبات رفتار مجرمانه آن‌ها وجود داشته باشد، شریک جرم محسوب شده و مجازات مشارکت در کلاهبرداری شامل حال آن‌ها خواهد شد.

فرقی نمی‌کند که رفتار هر یک از این اشخاص به‌ تنهایی برای انجام عمل مجرمانه کافی باشد و یا مجموع اثر اعمال آن‌ها موجب شکل گرفتن جرم شده باشد.
با توجه‌ به این تعریف، مجازات مشارکت در کلاهبرداری با مجازات فاعل این جرم است. هر یک از فاعلان کلاهبرداری که در به‌ وجود آمدن این جرم سهیم بوده‌اند و نتیجه مجرمانه در اثر رفتار آنان تحقق‌ یافته است؛ بنابراین مجازات کامل بر تک‌تک افرادی که دخالت آنان در انجام جرم اثبات شده اختصاص می‌گیرد.

کلاهبرداری ساده و مشدد

برای اینکه مجازات جرم مشارکت در کلاهبرداری را تبیین کنیم باید به مجازات شخص متهم به کلاهبرداری بپردازیم. در این مورد کلاهبرداری دارای دو نوع است که با توجه‌ به نوع آن، مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود متفاوت است.

 • کلاهبرداری ساده
 • کلاهبرداری مشدد

در کلاهبرداری مشدّد مرتکب جرم کارمند دولت یا یکی از مؤسسات عمومی باشد، در جعل اسناد دخالت داشته باشد یا کلاهبرداری از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی صورت بگیرد.

با توجه به آن که موارد فوق مربوط به وکیل کیفری می شود، پیشنهاد میکنیم لیست وکیل کیفری گروه وکلای دیوانسالار را مشاهده بفرمایید تا علاوه بر مشخصات و شماره تماس آنها، رزومه و سابقه وکالت ایشان را نیز ببینید. کارگروه وکلای کیفری گروه وکلای دیوانسالار با سابقه درخشان و پرونده های بسیار، در کسب نتایج پرونده های کیفری عملکرد فوق العاده ای در مقایسه با سایر وکلای این حوزه داشته است.

مجازات شرکت در کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری ساده و مجازات مشارکت در کلاهبرداری عبارت است از:

 • یک تا هفت سال حبس
 • جزای نقدی معادل مال برده شده
 • رد مال به صاحب آن

مجازات کلاهبرداری مشدد و مجازات مشارکت در کلاهبرداری به شرح زیر است:

 • دو تا ده سال حبس
 • جزای نقدی معادل مال برده شده
 • انفصال ابد از خدمات دولتی
 • رد مال به صاحب آن

اگر کلاهبرداری مشدد به‌صورت باند و همراه با تشکیلات انجام بگیرد، مجازات جرم کلاهبرداری و مجازات جرم مشارکت در کلاهبرداری به‌صورت زیر است:

 • حبس از ۱۵ سال تا ابد
 • جزای نقدی معادل مجموع آن اموال
 • انفصال دائم از خدمات دولتی

شرایط تخفیف در مجازات مشارکت در کلاهبرداری

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، دادگاه نمی‌تواند حبس کلاهبردار و شرکای جرم او را به کمتر از یک سال تقلیل دهد.
اگر وکیل مجرب بتواند شرایطی را ذکر کند که بر اساس آن بتوان به مجرم تخفیف دارد، دادگاه می‌تواند مجازات مجرم را به حداقل کاهش دهد.
تبصره ۲ این ماده در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری است. براین‌اساس اگر فردی قصد کلاهبرداری داشته باشد دادگاه می‌تواند برای مجازاتش تخفیف در نظر بگیرد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف مجازات مشارکت در کلاهبرداری شامل موارد زیر است:

 • رضایت شاکی
 • همکاری متهم در شناسایی شرکا
 • اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم
 • اقرار مؤثر حین تحقیق و رسیدگی
 • تلاش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان
 • خفیف بودن زیان وارده به قربانی
 • مداخله ضعیف در وقوع جرم

سخن پایانی

کلاهبرداری شکلی رایج از جرم است که به شیوه‌های گوناگون انجام می‌گیرد؛ بنابراین با توجه‌ به پیچیدگی‌‌های این جرم و جرم مشارکت در کلاهبرداری، می‌بایست پرونده خود در این زمینه را به وکیلی متخصص و آگاه به رویه‌های قضایی بسپارید.

گروه وکلای دیوان سالار تیمی متشکل از مجرب‌ترین وکلای کلاهبرداری در تهران را در اختیار شما می‌گذارد. این مجموعه با سال‌ها سابقه در زمینه انواع پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌تواند وکالت شما در زمینه مجازات شرکت در کلاهبرداری به عهده بگیرد.

همچنین میتوانید جهت مشاوره با وکیل کیفری متخصص در پرونده های کلاهبرداری با ما تماس بگیرید.

برای مشاهده لیست وکیل کیفری متخصص کلاهبرداری + رزومه وکلا کلیک کنید:

وکیل کیفری

برای مشاوره با بهترین وکلای کلاهبرداری تهران جهت رزرو جلسه مشاوره با وکیل با ما تماس بگیرید.

آیا می دانید؟

نمونه پرونده های شاخص دیوان سالار

⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان با ۱۷ شاکی که منجر به منع تعقیب کامل موکل شد.

⭐️ پرونده کلاهبرداری و جعل ۱۰ میلیارد تومانی که منجر به محکومیت کلاهبرداران و دریافت خسارت از آن ها برای موکلین شاکی این پرونده شد.

⭐️ پرونده جعل و کلاهبرداری در شمال تهران به ارزش ۱۶ هزار یورو

⭐️ پرونده فساد مالی در شرکت نفت به میزان ۱۶ میلیارد تومان

⭐️ پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش ۱ میلیون دلار کانادا

مشاهده سایر پرونده ها

⭐️ پرونده کلاهبرداری ملکی ۴۰ هکتاری در شهریار

⭐️ پرونده اختلاف در تهاتر ملکی و کلاهبرداری به ارزش ۲۴ میلیارد تومان

⭐️ پرونده زمین‌خواری ملکی در دماوند به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان که منجر به محکومیت زمین‌خواران و بازپس‌گیری املاک شد.

⭐️ پرونده سرقت گوشی با ۶۸ شاکی خصوصی که برای موکل منع تعقیب صادر شد و تبرئه شد.

⭐️ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال به میزان ۲۳ هزار دلار و کلاهبرداری ملکی ویلا در شمال تهران به ارزش ۱۷ میلیارد تومان که ملک به طور کامل به نفع موکل بازپس‌داده‌شد.

⭐️ پرونده رابطه نامشروع با زن شوهردار توسط مربی ورزش

⭐️ پرونده آتش زدن دختر جوان توسط نامزد او که ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی جنجالی شد.

⭐️ پرونده رسانه ای تجاوز های سریالی با اتهام به ۹ فقره آدم ربایی و تجاوز متهم به افساد فی الارض دستگیر شده بود.

⭐️ پرونده خانم ماساژور با اتهام دایر کردن خانه فساد و فحشا

⭐️ پرونده با اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق حضور در خانه فساد و دریافت خدمات جنسی

⭐️ پرونده یک آقا با اتهام حضور در مرکز فساد و فحشا

⭐️ پرونده رابطه نامشروع و اتهام زنای محصنه در سعادت آباد تهران که منجر به رفع اتهام و تبرئه موکل گردید.

⭐️ پرونده رابطه نامشروع و خیانت همسر، که در این پرونده خانم که همسر موکل ما بود با مردی دیگر رابطه برقرار کرده بود. این پرونده با موفقیت موکل ما که شاکی بود به پایان رسید.

⭐️ پرونده رابطه نامشروع با زن شوهردار بلاگر معروف اینستاگرامی که در نهایت شوهر خانم به قتل رسید

⭐️ پرونده سرقت از یک نهاد دولتی که موکل به رد مال ۱۶ میلیارد تومانی محکوم شده بود اما با تلاش های وکیل وی تبرئه شد.

⭐️ پرونده دستگیری باند تولید مواد مخدر که از آشپرخانه ساخت مواد مخدر ۴۰۰ کیلوگرم شیشه کشف شد.

⭐️ پرونده سرقت از منزل که سارقین پس از ورود به منزل و جمع آوری مقداری طلا، متاسفانه به موکل خانم تجاوز کردند. این پرونده نیز با موفقیت موکل به پایان رسید.

⭐️ پرونده رابطه نامشروع و خیانت همسر، که در این پرونده خانم که همسر موکل ما بود با مردی دیگر رابطه برقرار کرده بود. این پرونده با موفقیت موکل ما که شاکی بود به پایان رسید.

⭐️ پرونده سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی با رد مال ۵ میلیارد تومانی که در انتها وکیل توانست موکل را از کلیه اتهامات تبرئه نماید.

⭐️ پرونده قتل شوهر با سم توسط همسر

⭐️ پرونده قتل دختر جوان که متهم پس از رابطه جنسی با دختر خانم وی را به قتل رساند و جنازه وی را در اطراف تهران مدفون نمود.

⭐️ پرونده سرقت مسلحانه در کرج که موکل ما شاکی بود و وکیل توانست خسارت را از سارقین برای موکل بگیرد.

⭐️ پرونده سرقت مسلحانه منزل در شهرری توسط سارقین سابقه دار

⭐️ پرونده آدم ربایی مسلحانه و تجاوز به یک خانم که خانم موکل ما بودند و در نهایت پرونده با موفقیت به نفع موکل به سرانجام رسید.

⭐️ پرونده قتل که موکل با اتهام قتل با چاقو و سوزاندن جنازه روبرو بود.

⭐️ پرونده سرقت از منزل با رد مال ۳ میلیارد تومانی که منجر به محکومیت متهم و دریافت خسارت برای شاکی از سوی وکیل سرقت شد.

⭐️ پرونده جعل سند و فروش مال غیر که منجر به محکومیت متهم و دریافت خسارت برای موکل شد.

⭐️ پرونده تولید، توزیع و حمل ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب که منجر به موفقیت در پرونده شده و حداقل مجازات ممکن (شلاق تعزیری که نهایتا به جزای نقدی تبدیل شد) برای متهم صادر شد.

⭐️ پرونده قطع دست پسر جوان با شمشیر توسط اراذل و اوباش در یکی از پارک های تهران

⭐️ پرونده زمین خواری در استان البرز به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان

⭐️ پرونده دستور فروش ملکی به ارزش ۳۸ میلیارد تومان

⭐️ پرونده ملکی که طرف مقابل موکل ستاد اجرایی فرمان امام بود. این پرونده به نفع موکل به اتمام رسید.

⭐️ پرونده شکایت مشارکت در ساخت در تهران

⭐️ بیش از ۲۰ پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

⭐️ بیش از ۵۰ مورد پرونده دستور تخلیه و حکم تخلیه

⭐️ بیش از ۱۰ پرونده اراضی ملی

⭐️ طلاق از طرف زوجه برای بازیگر مطرح سینمای کشور

⭐️ پرونده 1500 سکه طلا مهریه برای زوجه

⭐️ بیش از 50 طلاق توافقی

⭐️ بیش از ۵۰ پرونده اجرت المثل برای زوجه

⭐️ بیش از ۵۰ پرونده ترک انفاق

⭐️ پرونده طلاق یک طرفه از طرف زوجه در تهران که آقا با معلم مدرسه فرزندشان رابطه نامشروع برقرار کرده بود

⭐️ پرونده طلاق یک طرفه از طرف مرد که همسر وی با ۴ مرد دیگر از جمله وکیل طلاق خود رابطه برقرار کرده بود.

⭐️ پرونده شکایت از کلاهبردار معروف اینستاگرامی (آقای ع-ح) به میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار : این پرونده در حال حاضر در جریان است.

⭐️ پرونده سرقت ارز دیجیتال به میزان ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

⭐️ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال به میزان ۲۳ هزار دلار و کلاهبرداری ملکی ویلا به ارزش ۱۷ میلیارد تومان که ملک به طور کامل به نفع موکل بازپس‌داده‌شد.

⭐️ بیش از ۵ مورد پرونده شکایت از صرافی ارز دیجیتال (به علت منع قانونی در حال حاضر و تا انتهای صدور حکم محکومیت، امکان ذکر نام صرافی ها وجود ندارد.)

⭐️ ۷ پرونده شکایت از صرافی ارز دیجیتال ایرانی (به علت منع قانونی در حال حاضر و تا انتهای صدور حکم محکومیت، امکان ذکر نام صرافی ها وجود ندارد.)

⭐️ بیش از ۱۰ مورد شکایت از شرکت های پانزی

⭐️ پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال و هک ولت توسط کانال تلگرامی معروف

و بیش از 800 پرونده دیگر

لیست وکیل کلاهبرداری

وکیل حامد شاکری نیا

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل حامد شاکری نیا

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
⚖️ از موفق ترین وکلای تهران

⚖️ بیش از 12 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل دکتر سعید حسین مروج 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

دکتر حسین مروج وکیل قاضی بازنشسته دیوان سالار

⚖️ از مدیران حقوقی نیروهای مسلح
⚖️ دارای 2 دکتری حقوق و DBA
⚖️ استاد دانشگاه

⚖️بیش از 40 سال سابقه حقوقی

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل حسن اسماعیلی - وکیل کیفری دیوان سالار

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ بیش از 13 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

عکس وکیل خانم مرجانه فشنگچی

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ رتبه دو رقمی در آزمون سراسری کانون وکلای مرکز
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با رتبه دو رقمی

⚖️ بیش از 15 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل مونا الماسی سهی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

خانم مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ ⚖️ بیش از 10 سال سابقه حقوقی

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل فاطمه مرادی حقیقت

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری دیوان سالار

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ از موفق ترین وکلای متخصص تهران
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️ بیش از 16 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


زهرا قهرمانی نمین [متخصص امور حقوقی بیمه]

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

زهرا قهرمانی نمین-کارشناس حقوق بیمه-دیوان سالار

⚖️ کارگزار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه

تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

هدیه عرفانیان - وکیل مدنی

⚖️ متخصص ثبت شرکت، بیمه، دیوان عدالت اداری

⚖️ کارشناس حقوق بیمه
⚖️ بیش از ۱۳ سال سابقه

تماس جهت مشاوره مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق
⚖️ عضو مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

⚖️کمتر از 2 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل


وکیل محمد فرخی 

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 20 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 5 سال سابقه وکالت

تماس با وکیل

وکالت تخصصی

 

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل کلاهبرداری متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

 

نظرات موکلین اخیر

میانگین امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7) - 731 نظر

نظر آقای م. خ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

بسیار دلسوز. تسلط خوب بر قوانین حقوقی به من کمک کردن تا هر سندی را که امضا کردم بفهمم.

نظر آقای ج. ل
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ایشون یک وکیل حرفه ای هستن و دانش بسیار خوبی در زمینه حقوقی دارند. حمایت بسیار خوبی ارائه دادند و بهترین راهکار را در پرونده ملکی من اجرا کردند. من کاملا راضی هستم.

نظر خانم س. ذ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

جناب وکیل واقعا وکیل بسیار خوبی هستند. در مورد پرونده من که درمورد مسائل خصوصی زندگی من بود به من کمک کردند. از ایشون ممنونم.

نظر آقای ک. ض
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

یک صلح نامه برای من جناب وکیل تنظیم کردن که باهاش تونستم به تمامی حق و حقوقم برسم.

نظر آقای ک. ض
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

من کارم نظافت هستش و تو یکی از خانه هایی که رفته بودم بهم اتهام سرقت زدن واقعا از حکم زندان می ترسیدم به خاطر شرایط زندگیم، خداروشکر جناب وکیل کارم رو به خوبی انجام دادند.

نظر خانم ج. ه
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل در موضوع کیفری متخصص بود. خداروشکر تبرئه شدم با کمکشون

نظر خانم ص. ش
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

شوهرم اذیتم میکرد فک نمیکردم بتونم طلاق بگیرم چون حق طلاق نداشتم الحمدلله با درایت وکیل محترم کارم به خوبی به نتیجه رسید.

نظر آقای ن. م
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

طلاق توافقیمون تو یک هفته انجام شد و راحت شدم ممنونم ازتون.

نظر آقای ق. ا
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

هنگام جا به جایی بار یک مشتری ایست بازرسی جلوم رو گرفت و بعد از گشتن ماشین، متاسفانه شیشه در بار پیدا شده بود بازداشت شدم. به کمک جناب وکیل تبرئه شدم. ممنونم ازشون

نظر خانم س. ن
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

من اسمم رو اصلا دوست نداشتم نتیجتا تو سن 40 سالگی تصمیم گرفتمم اسمم رو تغییر دهم شنیده بودم عوض کردن اسم دوندگی زیادی داره خداروشکر آقای وکیل برام اوکیش کرد واقعا ممنونم.

نظر خانم ص. ف
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

حضانت دخترم رو از شوهر سابقم بگیرم و دخترم رو کنار خودم نگه دارم.

نظر آقای ر. س
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

سال هاست که بلبرینگ با برند خودم از چین میارم، ولی برندم رو ثبت نکرده بودم، بعد مشاوره باهاشون از خطرات این قضیه آگاه شدم و برند هم به خودشون دادم برام ثبت کنند، قیمنشونم منصفانه بود.

نظر خانم ق. ل
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

وکیل در موضوع خانواده من متخصص بود. ایشون به من راهنمایی های کاربردی داشتن.

نظر آقای ل. گ
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتهام مشروب الکلی داشتم که من رو تبرئم کردند.

نظر خانم س. ک
در مورد گروه وکلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

باورم نمیشه منع تعقیب برام گرفتن. اتهام من فساد بود که به کمک وکیل عزیز پایان یافت.

پیج اینستاگرام گروه وکلای دیوان سالار با بیش از 54 هزار نفر فالوور، نکات کوتاه حقوقی و کیفری زیادی را به شما آموزش می دهد

به این مطلب امتیاز دهید!

5 / 4.97

اگر هنوز سوالی درباره مجازات مشارکت در کلاهبرداری دارید، در کامنت ها بپرسید. وکلا در کمترین زمان پاسخ میدهند.

امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس جهت رزرو جلسه با وکیل