دستور فروش ملک مشاع

  1. خانه
  2. ملکی
  3. دستور فروش ملک مشاع
وکیل تغییر کاربری

دستور فروش ملک مشاع

برای اعطای وکالت به وکیل متخصص فروش ملک مشاع تماس بگیرید: 44899341-021

در صورتی که تنها نیاز به مشاوره دارید، سوال خود را در کامنت های انتهای این صفحه بپرسید. مشاورین حقوقی ما در کوتاه‌ترین زمان به سوالات شما پاسخ می‌دهند.


در تقاضای دستور فروش ملک مشاع، بعضی اوقات بدلیل عدم توافق برسرتقسیم سهم بین شرکای ملک اختلاف به وجود می آید. برای حل اختلاف آنها دو راه ممکن است، یکی از آنها راه حل قانونی افراز است ولی در صورت عدم افراز بودن باید راه حل حقوقی تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بدهند.

دستور فروش ملک مشاع چیست؟

هر یک از شرکا در ملک مشاعی از لحاظ قانونی و حقوقی حق خرید و فروش سهم خود را دارند که به آن تصرفات حقوقی می گویند. شرکا نمی توانند از ملک مشاعی تصرفات مادی بکنند، یعنی استفاده مادی یا تحت هرعنوان بدون اجازه شریک دیگر انجام دهند. در صورت عدم توافق و برای رفع اختلاف بین شرکا با وکالت ملکی می توانند با گذراندن مراحل و فرآیند اداری از جمله عدم افراز بودن ملک که در زیر گفته می شود، دستور فروش ملک مشاع را بگیرند.

ملک مشاعی

ملک مشاع، یعنی ملکلی که اشتراکی باشد و افرادی در آن شریک می باشد. در ملک مشاع هر کس به نوبه خود مالک ملک می باشد و شریک همدیگر می باشند. این افراد برای فروش و خرید در سهم خود باید مراحل قانونی در صورت عدم توافق بین شرکا را بگذرانند و دستور فروش ملک مشاع را بگیرند. آنها ابتدا باید تفکیک سهم بکنند دراین صورت ابتدا باید درخواست سند ملکی را به اتفاق همدیگر بطور همزمان تنظیم و ثبت کنند که لازم الاجرا می باشد.

نحوه تقسیم ملک مشاع

تقسیم شامل تفکیک و افراز می شود که در تفکیک اشاعه وجود ندارد. تفاوت هایی بین افراز و تفکیک وجود دارد ازجمله معنی افراز و تفکیک است. افراز یعنی جدا کردن چیزی از چیزهای دیگر ولی تفکیک یعنی یک چیز به چیزهای کوچکتر تقسیم کنیم. در این صورت برای افراز ملک مشاع ابتدا باید جریان ثبتی در دفترخانه املاک خاتمه و حدود ملکی صورت گرفته باشد تا در اداره ثبت به افراز ملک مشاع رسیدگی شود درغیر این صورت دادگاه رسیدگی می کند. پس از طی مراحل قانونی با توجه به مستندات شرکا و حد نصاب بودن مساحت ملک سپس به نقشه بردار ثبت ارسال می شود. در آخر در صورت قابل افراز بودن به شرکا ابلاغ می شود. در صورت اعتراض 10 روز مهلت داده می شود در غیر این صورت افراز صورت می گیرد و رای صادر می شود و می توانند دستور فروش ملک مشاع را بگیرند. ولی در تفکیک اعتراض جایز نیست و صورت جلسه مجلس ارائه می شود و همچنین در تفکیک ملک ابتدا باید تقسیم نامه عادی ارائه شود که همان تقسیم خود شرکا می باشد.

ملک مفروز

ملک مفروز، ملکی می باشد که فردی به صورت تنها مالکیت یک ملک را دارد و هرگونه دخل و تصرفی میتواند در آن انجام دهد.

مراحل و فرایند اداری تنظیم سند

ابتدا باید به اداره ثبت در محل وقوع ملک مراجعه کنند و درخواست تنظیم تفکیک سند بدهند. سپس سهم هر مالک را تعیین کنند و تقسیم نامه را تنظیم کنند. صورت مجلس تفکیکی تعیین می شود و سند ملک مشاع باطل شود و براساس سهم شرکا اسناد به نام هر مالک تنظیم می شود در نهایت دستور فروش ملک مشاع را می گیرند.

ملک غیر قابل افراز

در صورتی که فردی بخواهد ملک خود را افراز کند باید درآن ملک شریک داشته باشد که توافق نداشته باشند میتواند دستور فروش ملک خود را بگیرد ولی در تفیک کردن می تواند به تنهایی انجام دهد. در صورتی که ملکی افراز نشود بدلیل حدود و مساحت و مشخصات محل وقوع ملک زیرا به تقسیمات سهم هر فرد زیان می رسد. در این صورت فرد می تواند بدون دادخواست فروش کند و اگر بخواهد نفروشد می تواند سهم دیگران را نیز بخرد. اگر ملکی مالکی نداشته باشد نیز ملک قابل افراز نیست در این صورت باید فرایند افراز را شروع کنند.

تشخیص عدم افراز

اشاعه در مقابل ملک مفروز قرار دارد به طوری که افراز تنها در ملک مشاع امکان پذیر می باشد. پس از افراز، اشاعه از بین میرود ولی تفکیک اینگونه نیست. زمانی که شرکا در قراداد شرط کرده باشند که تقسیم ملک صورت نگیرد در این صورت عدم افراز است. از لحاظ حدود مساحت ملک مانند باغات که کمتر از 10 هکتار نیز نمی شود افراز نمود زیرا به سهام دیگران ضرر می رسد و باعث کاهش قیمت آن می شود. اگر همه شرکا با هم توافق نکنند امکان دارد عملیات افراز باطل شود. اگر ملکی وقف شده باشد و برای تقسیم آن مراجعه کرده باشند باطل می باشد. اگر بعد از خاتمه عملیات افراز اینکه کدام فرد مالک کدام سهم باشد مخالفت داشته باشند در این صورت باید به قید قرعه باید تعیین شود چه کسی مالک چه سهمی باشد .”القُرعَه لِکُلِ أُمرٍ مُشکِل” پس از صلاحیت رئیس اداره ثبت افراز صورت نمی گیرد و اگر ملکی مالک نداشته نیز ملک نمی تواند افراز باشد.

فرآیند ثبتی ملک

برای افراز ملک مشاعی ابتدا باید سند رسمی ملک وجود داشته باشد و در دفترخانه های ملکی ثبت شده باشد و پلاک ثبتی در سند ملک درج شده باشد سپس مامور ثبت بررسی کرده و به نقشه بردار ثبت ارسال می کند. با توجه به مستندات که اگرمساحت ملک حد نصاب باشد، در یک روز تعیین شده شرکا و نماینده ثبت و نقشه بردار در محل حضور میابند صورت جلسه ای را تنظیم می کنند. خود شرکا باید امضا کنند سپس عملیات افراز را با تصمیماتی که نقشه بردار ثبت میگیرد افراز را عملی می کند در نتیجه دستور فروش ملک مشاع را می گیرند. در صورتی که بدلایلی ملک عدم افراز باشد که یکی از آنها ناچیز بودن مساحت بوده و مالکین محترم می توانند با رفتن به دادگستری و ایجاد طرح دعوی در دادگاه رسمی اعتراض نمایند.

مرجع صالح

برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع، مراجع صالح رسیدگی می کنند. برای تشخیص این خواسته که دعوی و تقاضای افراز از جهت تعیین صلاحیت ذاتی در چه مرجعی مطرح شود ابتدا باید به درجه، نوع و صنف مراجع توجه بکنند.

صنف مرجع

ابتدا باید به صنف مرجع توجه شود. باید بدانیم درخواست دعوی و یا تقاضا درکدام صنف باشد، صنف اداری یا صنف قضایی باشد که به صلاحیت هر دو توجه می شود. در این صورت صنف قضایی از صلاحیت ذاتی بیشتری دارا می باشد.

نوع مرجع

در ادامه باید به نوع مرجع توجه شود، به آنها مراجع عمومی و استثنا گفته می شود. به این صورت میباشد که مراجع عمومی یا دادگاه ها حق رسیدگی به مسائل زیادی دارند می توانند به تمامی امور رسیدگی کنند جز اموری که به مراجع استثنا مربوط می شود. مراجع استثنا هم نمیتوانند به هر مسئله یا اموری رسیدگی کنند. در اینجا هم صلاحیت ذاتی مراجع عمومی بیشتر از دیگری می باشد.

درجه مرجع

سپس باید به درجه دادگاه توجه شود به این صورت که اعم از هر صنف و نوعی الزام به تشخیص درجه دادگاه می باشند. باید سلسه مراتب را در مراع مذکور حفظ کنند، به عنوان مثال دعوای بدوی حقوقی از صنف قضایی و نوع عمومی میباشد که دادگاه ها می باشد.

صلاحیت نسبی

برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع، باید اختیار هر دادگاه را نسبت به دیگری مشخص کرد. به صورتی که باید شناخت به صلاحیت محلی دادگاه داشت. از لحاظ قضایی دادگاه مربوط به کدام بخش می باشد، به عنوان مثال یا برای شهرستان یا محل اقامتگاه خوانده می باشد. باتوجه به قوانین ارائه شده ی صلاحیت محلی (نسبی) باید دادگاه در محل اقامت باشد.

احکام صلاحیت

ملکی که جریان ثبتی آن ختم نشده بر اساس قوانین ارائه شده، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. اگر جریان ثبتی ملکی پایان یابد بدانید اداره ثبت صلاحیت رسیدگی را دارد. ولی اگر جزو املاک ماترک، بین ورثه و افراد محجور باشد دادگاه عمومی باید به آن رسیدگی کند و تقسیم یا افراز صورت گیرد.

ضرورت مراجعه به وکیل دعاوی ملکی

باید بدانید که برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع و درخواست ثبت ملک و اعتراض به آن و اعتراض به ابطال یک سند ملکی باید به یک وکیل متخصص دعوی مراجعه شود تا از مسائل حقوقی بهتر آشنا شوند. راه حل بهتری را وکیل به آنها ارائه خواهد داد. از لحاظ زمانی هم در کمترین زمان به نحو احسن می توانند به عملیات دادخواست و فروش خود رسیدگی کنند.

شرایط وکیل دعوی

با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر وزارت دادگستری می باشد و محاکم دادگستری به هرعملیات ثبتی رسیدگی م کند. در نتیجه ملاقات با وکیل متخصص دعوی ضرورت زیادی دارد. باید وکلا، هاذق و دارای مهارت کافی برای تنظیم دقیق اسناد در کمترین زمان ممکن داشته باشند. وکیل دعوی، در دریافت اطلاعات درست احکام و قوانین اساسی کمک می کنند.

مدارک لازم جهت تنظیم دادگاه

برای تقاضای افراز و دستور فروش ملک مشاع، باید مدارک لازمه زیر در اختیار متقاضیان باشد از جمله:

  • مدارک شناسایی شرکا (کارت ملی-شناسنامه و..) و کارت عابر بانکی برای هزینه دادرسی که بسیار مهم است.
  • گواهی پایان کار و گواهی واحد ثبتی مبنی بر عدم پاسخگویی شهرداری و پروانه کار
  • قولنامه و ارائه اصل سند مالکیت مشاع به همراه کپی برابر اصل

وکیل دستور فروش ملک مشاع

برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع، وکیل فروش ملک مشاع لازم است. وکیل ملکی، متخصص در فروش ملک مشاع می باشد. او تجربه زیادی در پرونده های ملکی داشته و از مهارت نوشتاری و دقت کافی برای تنظیم دقیق اسناد را دارد.

بهترین وکیل دستور فروش ملک مشاع

بهترین وکلا برای فروش ملک مشاع کسانی هستند که تجربه کافی و تخصص در فروش ملک مشاع داشته باشند. وکلای دیوان سالار متخصص در این زمینه هستند و پرونده های زیادی را در این زمینه برای تقاضای دستور فروش ملک مشاع با موفقیت پشت سر گذاشتند. یکی از مهمترین دلایلی که افراد گروه وکلای دیوان سالار را دنبال می کنند پیگیری مستمر جریان پرونده آنها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44899341